search
user_pss
wishlist_pss
chart_pssServicii

analiza,verifica,evenimente,echipamentului,mentenantei,materiale,preventive,inregistrarea,pierderilor,instante,valorilor,

MĂSURĂTORI - ÎNREGISTRARE DATE - ANALIZĂ - PROPUNERE SOLUȚII
MĂSURĂTORI - ÎNREGISTRARE DATE - ANALIZĂ - PROPUNERE SOLUȚII
Echipamentele de laborator permit o analiza complexă a rețelelor trifazate și a evenimentelor în vederea propunerii soluțiilor celor mai potrivite.

  • Aceste măsurători se fac prin următoarele metode: măsurarea valorilor instante
  • instalarea echipamentului de analiză pentru înregistrarea valorilor pe o perioadă determinată
  • setarea echipamentului de analiză pentru înregistrarea valorică și vizuală a unor evenimente (tranzienți, curenți de pornire, armonici, orice fel de evenimente tranzitorii etc), declanșate de depășirea unor valori limită setate

Cu ajutorul analizoarelor trifazate, osciloscoapelor, camerelor de termoviziune, inregistrăm, masurăm și analizăm:
  • puteri instante VA / W / VAr
  • factor de putere și variația în timp a acestuia
  • curent de pornire cu înregistrare grafică a evoluției
  • tranzienți
  • armonici
  • harta termografică dulapuri de distribuție, cabluri, interior echipament, acumulatori, etc
  • etc.

...